Referenser

NETABs pumpar finns idag i över 2000 exemplar runt om i Europa allt ifrån 3kW till 75kW.

Kommunala reningsverk:

Örebro kommun Skebäcksverket

Västerås kommun Kungsängsverket

Jönköpings kommun Talavid pumpstation

Badhus:

Gustavsviks Badhus, Örebro

Torrdockor:

Gdansk hamn, Polen